** บริการกระจายสินค้าและรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ,คลังสินค้า(general warehouse),คลังสินค้่าปลอดภาษี(freeZone),next day delivery ไทย-ลาว ถึงมือผู้รับปลายทางฉับไว ภายในเวลาที่กำหนดทั่วประเทศ ด้วยระบบ Door to Door **

รูปแบบการบริการ.

> บริการขนส่งสินค้าทุกชนิดภายในประเทศ(Domestic) Next Day,1-5 Day

> บริการกระจายสินค้าและรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ- Next Day,1-5 Day

> Cargo (การบินไทย)

> ตรวจสอบเอกสาร

> Warehouse rental

> Warehouse management

> บริการเหมาคันรถ pickup,รถหกล้อ,รถพ่วง