** บริการกระจายสินค้าและรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ,คลังสินค้า(general warehouse),คลังสินค้่าปลอดภาษี(freeZone),next day delivery ไทย-ลาว ถึงมือผู้รับปลายทางฉับไว ภายในเวลาที่กำหนดทั่วประเทศ ด้วยระบบ Door to Door **

เงื่อนไขและข้อตกลง

รับประกันสินค้า 100% *

รับประกันสินค้าไม่เกิน 20,000 บาท *


 

*เงื่อนไขนี้แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละบริษัทที่ใช้บริการกับเรา