** บริการกระจายสินค้าและรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ทั่วประเทศ,คลังสินค้า(general warehouse),คลังสินค้่าปลอดภาษี(freeZone),next day delivery ไทย-ลาว ถึงมือผู้รับปลายทางฉับไว ภายในเวลาที่กำหนดทั่วประเทศ ด้วยระบบ Door to Door **

 

บริษัทอาร์เอฟอีเซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของ การขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากรูปแบบการขนส่งดั้งเดิมที่นิยมใช้ในประเทศไทย ก้าวสู่การขนส่งแบบสากล รูปแบบใหม่ ที่รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงต่อเวลาที่สัญญาไว้ และเพื่อที่จะมีบริษัทขนส่งของคนไทย แข่งขันกับบริษัทขนส่งข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ยังนำการประกันภัย 100% เข้ามารองรับหากเกิดกรณีเสียหายกับตัวสินค้าที่ขนส่ง จนทำให้บริษัทลูกค้าที่ใช้บริการเกิดความเชื่อถือ และใช้บริการของบริษัทฯ เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันเรามีรถที่คอยให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประมาณ 500 คัน ครอบคลุมทั่วประเทศ
บริษัท อาร์ เอฟ อี ฯ มีระบบการจัดส่ง 2 วิธี ที่จะทำให้สินค้าของท่านถึงจุดหมายปลายทางได้ทันเวลาที่กำหนด ได้แก่ ทางอากาศ (การบินไทย) เนื่องจากเราเป็นตัวแทนแต่งตั้งจากการบินไทยในการขายระวางส่งสินค้าทางอากาศ โดยเราจะส่งสินค้าไปลงยังสนามบินปลายทาง และจะมีพนักงานของบริษัท อาร์ เอฟ อีฯ รับและส่งต่อไปยังผู้รับที่กำหนดต่อไป